Tällä hetkellä eurot koskevat eniten päästökauppaa. Yleisesti tunnettuna globaalina tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä. EU:ssa yritys saa päästöoikeuksia vain tietyn verran, ja päästöoikeuksille muodostuu hinta markkinoilla. Yritykset, jotka tuottavat vähän päästöjä voittavat, ja paljon hiilidioksidia tuottavat maksavat enemmän.

Myös kuluttajien käyttäytyminen muuttuu koko ajan suosien yhä vahvemmin energiatehokasta, uusiutuvaa sekä hiilineutraalia valmistusta ja toimintaa.

Draivereita on sen verran paljon, että vaikutus alkaa näkyä jo pääomien liikkeissä sekä rahastojen politiikassa, kun sijoitukset suuntautuvat yhtä vahvemmin uusiutuvaan energiatuotantoon, kertoo Laine.

Markkinassa on nähty lähiaikoina myös uusia, kuluttajia kiinnostavia innovatiivisia tuotteita:

Esimerkiksi perinteinen meijeritoimiala on ihmeissään, kun kauramaito, mantelimaito ja muut maidottomat versiot ovat vallanneet perinteiset markkinat. Luonnollisesti myös sijoittajakentässä herätään tähän potentiaaliin, kertoo Laine.

Maailma muuttuu hitaasti, joissakin tuotteissa tai palveluissa hinta edelleen määrää.

Se ei ole kuluttajan vika, vaan systeemitason haaste. Voittavia ovat sellaiset yritykset, joiden kanssa yksittäiset kuluttajat voivat toimia oikein. Kuluttajien elämänlaadun ei tarvitse kaikissa asioissa heikentyä, mutta se vaatii uutta teknologiaa ja innovointia. Ainoa tapa tehdä rahaa ei ole tuottaa jotain, vaan käyttää tuotettuja asioita fiksummin.

Uuden toiminnan suunnittelussa ei voi sivuuttaa ympäristöarvojen merkitystä

Ympäristöasioiden vakavasti ottaminen on jo nyt vääjäämätöntä myös teollisuudessa, kun toimintaa suunnitellaan parikymmentä vuotta eteenpäin.

Ihmiset ovat yhä tietoisempia luonnonresursseista, olkoon kyseessä minkä tahansa hyödykkeiden tuottaminen. Valmistavien tahojen tulee löytää keinoja, joilla esimerkiksi vaateteollisuudessa muotia voitaisiin tehdä kiertotalouden ehdoilla.

Yhtenä suurimmista muutoshaasteista teollisille toimijoille Laine näkee koko prosessin ja toimintaketjun läpinäkyvyyden, aina valmistamisesta viestintään.

Jäljitettävyys ja toimintaketjun selkeys ovat yhä tärkeämpiä. Ostajalle tulisi tuoda läpinäkyvää tietoa päätöksentekohetkiin. Tutkimuspohjaisen tiedon tuottaminen voisi olla aito kilpailuvaltti yrityksille.

Verkostoituneessa toimintaympäristössä teollisuusyritysten tuotteet ja palvelut ovat aina osa isompaa kokonaisuutta.

–  Kuluttajistumisen kautta ympäristötietoisuus ja vaatimukset myös B2B -yrityksille kasvavat koko ajan; tuotteiden ja palveluiden tulee täyttää niin kumppanien kuin loppuasiakkaiden vaatimukset, kertoo Bonskyn Director of Digital Strategy and UX Janne Pirkola.

Maailma muuttuu koko ajan ympäristötietoisemmaksi.

Esimerkiksi USA:n menestyneiden top 500 lista uusiutuu jatkuvasti. Ei ole mikään itsestäänselvyys, että saavutettu maine ja asema säilyvät. Sieltä voi helposti tippua, jos ylenkatsoo vallitsevat muutosvaatimukset.

Mitä voi tehdä juuri nyt?

Kuinka ympäristötietoisuus ja kestävän kehityksen vaatimukset tulisi sitten ottaa huomioon liiketoiminnan kehittämisessä? Tärkeintä on laajentaa nykyistä katsantokantaa. Asiakaskokemukseen keskittyminen ei pelkästään tulevaisuudessa riitä, vaan tulee ottaa huomioon mikä vaikutus toiminnalla on ympäristöön. Planet Centric Design -ajattelussa keskitytään ympäristön huomioimiseen koko tuotantoketjun näkökulmasta. Alustatalous ja datan hyödyntäminen tuovat tähän huikeita mahdollisuuksia, Laine iloitsee.

Vincit on kehittänyt metodin, joka auttaa organisaatiota kohti planeettakeskeisyyttä.

 Viisikohtainen prosessi alkaa asenteiden ja oman roolin tarkastelulla, ja jatkuu liiketoiminnan vaikutuksen arviointiin, uusien ideoiden tuottamiseen ja toteuttamiseen. Koska mielestämme tämän prosessin tulisi saavuttaa kaikki toimijat, julkaisimme metodimme työkalupakin avoimeen käyttöön, kertoo Vincitin Designer Emma Ylivainio.

Ketterä toimintamalli on jo lähtökohtaisesti ympäristölle edullisempi. Eri asiakas- ja kohderyhmien osallistaminen mahdollistaa asiakasymmärryksen kerryttämisen; mikä asiakkaalle on oikeasti arvokasta. Ketterän toiminnan keinoin voidaan myös reagoida nopeasti ympäristön tarpeisiin.

Moni teollisuuden toimija on LEAN-ajattelun myötä optimoinut tuotantolaitoksensa. Seuraava taso olisi optimoida koko arvoketju. Eli sen sijaan, että tehostetaan vain tuotantolaitosta, olisi nähtävä kokonaiskuva laajemmin. Samalla tavalla sen sijaan, että kehitetään vain uutta tuotetta ja sen ominaisuuksia, on nähtävä koko elinkaari; kuinka palvella asiakasta sen varrella. Esimerkiksi kuinka hyödyntää dataa koko elinkaaren ajan. Uusilla palveluavauksilla voi murtaa olemassa olevan ansaintaketjun ja rakentaa ihan uutta liiketoimintaa, tiivistää Laine.

Pääset alkuun näin:

  1. Kartoita palvelumuotoilun keinoin millaiset ympäristöteemat ovat asiakkaillesi/sidosryhmille tärkeimpiä.
  2. Valitse näistä liiketoiminnan kannalta tärkeimmät, ja lähde suunnittelemaan toteutusta.
  3. Hahmota kokonaiskuva – miten ympäristönäkökulmaa voi palvella isossa kuvassa.
  4. Hyödynnä jatkuvaa datan keräämistä, ja analysointia myös ympäristönäkökulmasta.

Vincit ja Bonsky ovat lyöneet yhteistyössä innovatiiviset päänsä yhteen, jotta voisivat auttaa teollisuusyrityksiä kohtaamaan tulevaisuuden valppaammin ja varmemmin. Vincit on keskittynyt liiketoiminnan murrokseen ja digitalisaatioon, mm.hallitsemaan muutoksia strategian, uusien liiketoimintamallien ja ajatusjohtajuuden avulla. Bonsky Digital on keskittynyt digitaalisen liiketoiminnan ja arkkitehtuurin kehittämiseen asiakkaita osallistavilla ketterillä muotoilun menetelmillä.

Asiantuntijat:

Olli Laine, kehitysjohtaja, Vincit Oyj
”Haluan muuttaa maailmaa merkityksen kautta. Tehdään yhdessä merkityksellisiä tuloksia.”

Emma Ylivainio, Designer and Optimist, Vincit Oyj
”Hyvä palvelu tai tuote vaikuttaa positiivisesti niin käyttäjiinsä kuin ympäristöönsä. Uskon että kuka tahansa voi muuttaa maailmaa – pitää ensin uskaltaa muuttua itse.”

Janne Pirkola, Director, Digital Strategy and UX, Partner, Bonsky Digital Oy
”Autan yrityksiä konkretisoimaan, testaamaan ja kehittämään uusia palveluja asiakkaita ja liiketoimintaa osallistaen. Motto: Huomisen palvelut tehdään jo tänään.”

Haluatko kysyä jotain?

Tatu Könönen, Bonsky Digital Oy, puh. +358 40 520 8477, tatu.kononen@bonsky.com

Petri Suhonen, Vincit Oyj, puh. + 358 44 758 2313, petri.suhonen@vincit.fi

Kirjoittaja: Minna Haapsaari, Bonsky Digital Oy