Ketterä kehittäminen teollisuuden kilpailuetuna

  • Mitä on ketterä liiketoiminnan kehittäminen?
  • Miten navigoida organisaatio kohti ketteryyttä? Miten saada suuri laiva kääntymään nopeasti?
  • Kuinka rakentaa kyvykkyyttä, jolla ketteryys varmistetaan
Aidosti liiketoimintalähtöinen arkkitehtuuri vaatii uudenlaisia ratkaisuja

  • Kuinka strategiset tavoitteet saadaan sanoista teoiksi?
  • Kuinka maailman muutos heijastuu arkkitehtuuriajatteluun?
  • Kuinka uudenlaisilla arkkitehtuuriratkaisuilla mahdollistetaan toiminnan läpinäkyvyys tai jäljitettävyys?