Oletko valmis aikamatkalle?

Seuraavassa esittelemme toisiinsa kietoutuneita maisemia tulevaisuudesta, jotka sinun tulisi ottaa vakavasti. Menestyvät yhtiöt keskittyvät sekä nykyiseen bisnekseen että skannaavat koko ajan tulevaisuuden bisnesmahdollisuuksia; kuinka säilyä elinvoimaisena markkinassa – ja millä keinoin temppu käytännössä tehdään. Onko organisaatiosi valmis seuraaviin maisemiin? Mitä tulisi tehdä, että olisi?

1. Data ja automaatio ohjaavat kysyntäpohjaista tuotantoa

Tulevaisuudessa ihmisten rutiininomaiset työt korvataan yhä vahvemmin automaatioratkaisuilla, ja ihmistyötä käytetään suurimman arvon tuottamiseen sekä kaikista kompleksisimpiin tehtäviin. Niissä ihmisaivoja tarvitaan.

Kysyntäpohjainen tuotanto vaatii uudenlaista datasyötettä; analyysit ja ennusteet kulutuksesta ohjaavat tuotantoa automaattisesti. Suuria varastoja ei enää ole järkevää ylläpitää. Kysyntäpohjainen tuotanto perustuu nopeaan reagointiin, ja yhä verkottuneempaan toimintaympäristöön. Loppuasiakas maksaa arvosta tai suorituskyvystä, eikä enää välttämättä omista itse järjestelmiä ja laitteita – se on jonkun toisen palveluntuottajan rooli verkostossa.

2. Online on uusi normaali

Kevät 2020 pakotti digitalisaation kaikkien (olo)huoneisiin – niin henkilökohtaisella tasolla kuin työelämässä. Online vaikuttaa tulleen jäädäkseen, ja vähintään hybridimallit (yhdistelmä kasvokkaisviestinnästä ja online-tapaamisista) yleistyvät niin yhteisöjen johtamisessa kuin työvoiman järjestelyissä. Jotkut verkkokaupat ovat kasvattaneet myyntiään satakertaisesti. Mutta mitä tapahtuu, kun elämä mahdollisesti normalisoituu, ja face-to-face-kaupantekoon palataan. Vai palataanko?

Epidemian johdosta digitaalisten palveluiden määrä on kasvanut, minkä seurauksena maailma on pienentynyt entisestään – työn tekemisen sijainnilla ei ole enää samanlaista merkitystä kuin ennen. Olemme kaikki yhtä lähellä tai kaukana toisistamme globaalissa online-yhteisössä.

3. Liiketoimintaympäristö verkottuu ja maailma nopeutuu

Uudenlainen arvo luodaan eri toimijoiden muodostamissa verkostoissa, esimerkiksi maitotuotteita valmistava meijeri voi ostaa oman tuotantoprosessinsa puhtaanapidon hygieniapalveluna, jossa yksi toimittaa kemikaalit, toinen puhdistusjärjestelmät, kolmas kerää ja analysoi reaaliaikaista dataa sensoreiden välityksellä. Asiakas maksaa hygieniasta esimerkiksi euroa per tuotettu maitolitra, ei ostetuista pesuaineista tai palveluista.

Yritysten rooli arvontuottajina muuttuu, ja uusia palveluintegraattorin rooleja syntyy; joku paketoi palvelun asiakkaalle uuteen muotoon. Kuluttaja voi vaikka tilata yksittäisen tuotteen suoraan kotiinsa – vaikka tuoreet kananmunat aamupalaan maatilalta omaan sijaintiinsa.

Tilausajan nopeutta ei mitata enää päivissä, vaan minuuteissa tai tunneissa. Tämä vaatii välivarastointia ja uudenlaista logistiikkaa.

4. Ympäristöarvot ja ekologisuus määräävät

Ekologisilla toimintatavoilla ja tuotannon hiilijalanjäljellä on suuri merkitys tuotevalinnassa. Loppuasiakas haluaa tietää tuotteesta täsmällistä alkuperä- ja tuotantotietoa. Tämä vaikuttaa myös siihen, millaista tuotetietoa halutaan kuluttaa. Vastuullisuus on kiistaton kriteeri sekä organisaation että tuotannon tasolla. Tämä vaatii aivan uudenlaista ajattelua tuotekehitykseltä sekä toimintatapojen muutosta.

Tuotteiden eri komponenttien ja materiaalien historia ja alkuperä tulee olla jäljitettävissä, ja lisäksi on tärkeää tietää, kuinka paljon käyttöaikaa kullakin osalla tai materiaalilla on jäljellä.

Kiertotaloudessa pyritään maksimoimaan tuotteisiin ja materiaaleihin sitoutuneen arvon kiertoa. Se on materiaalien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä, mutta myös tuotannon ja kysynnän optimointia, hukan välttämistä.

5. Kuluttajalla on valta – ja hän haluaa yhä yksilöllisempää palvelua

Yksi tärkeimmistä asioita ymmärtää on kuluttajien valta. Asioita ja päätöksiä tehdään yhä vähemmän organisaatiolähtöisesti, ja yhä enemmän loppusasiakkaita ja arvoketjun eri toimijoita kuuntelemalla ja osallistamalla. B2B ei ole enää oma saarekkeensa, perinteiset roolijaot voidaan unohtaa.

Kuluttaja haluaa saada yhä räätälöidympää palvelua oman arkensa helpottamiseen.
Biohakkerointi kehittyy; jääkaappi voi kertoa olemassa olevien ruokien mahdolliset reseptit, ja pystyy kertomaan mitä vitamiinia ruokavalioon tulisi lisätä viimeisen kuukauden ravintoarvojen perusteella – jopa mitä ruoka-aineita tulisi ostaa.

Miten valmis sinun organisaatiosi on kohtaamaan tulevaisuuden, jossa kuluttaja sanelee myös B2B-sektorin suuntaa?

Vincit ja Bonsky ovat lyöneet yhteistyössä innovatiiviset päänsä yhteen, jotta voisivat auttaa teollisuusyrityksiä kohtaamaan tulevaisuuden valppaammin ja varmemmin. Vincit on keskittynyt liiketoiminnan murrokseen ja digitalisaatioon, mm. hallitsemaan muutoksia strategian, uusien liiketoimintamallien ja ajatusjohtajuuden avulla. Bonsky Digital on keskittynyt digitaalisen liiketoiminnan ja arkkitehtuurin kehittämiseen asiakkaita osallistavilla ketterillä muotoilun menetelmillä.

Haluatko kysyä jotain?

Tatu Könönen, Bonsky Digital Oy, puh. +358 40 520 8477, tatu.kononen@bonsky.com
Petri Suhonen, Vincit Oyj, puh. + 358 44 758 2313, petri.suhonen@vincit.fi

Kirjoittaja:

Minna Haapsaari, Head of Service Design and Innovation, Partner, Bonsky Digital Oy
”Teknologiassa ei ole loppujen lopuksi kyse tekniikasta – vaan käyttäjien ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamisesta. Uudenlaisen arvon luomisesta digitaalisin keinoin.”